Normal day Papa
Info: GeoKret Papa (Traditional) by blaal
Reference Number:GK6826
Total distance: 3593 km
Places visited: 17
Forum links:
Country track: PL(12) -> LT(1) -> LV(1) -> PL(3)
Rating:
votes: 0, average rating: 0. You can't rate this geokret.
Share on: Share on Google+ Share on Pinterest
Comment: Comment
Pokażcie mi świat.
Altitude profile
Altitude profile ?
Links: Actions
* View photo gallery (0)
* Statistics
Map: Map
Legend : [Red flag] = start [Yellow flag] = trip points [Green flag] = recently seen Download the track as: gpx | gpx.gz | csv.gz
Showing items 17 - 1 (of 17) :: < [1] >
Dipped in
375 km
pl OP24BB Q1 - Kompas Qbackiego (Own) 2020-09-29 12:00 / Qbacki
u mnie :)
Dropped to
0 km
pl OP8DEN GO WRO - Kesz na odludziu - xlud (Traditional) 2017-01-07 17:51 / xlud api icon
Przesunął się kawałek by zrobić miejsce w poprzednim keszu ;-)
!! atris: GK nie zastałem.
Dropped to
801 km
pl OP8D8C GO WRO - Kwiatki Renatki (Traditional) 2016-06-30 10:00 / xlud
Zostaje na GO WRO!
Dipped in
113 km
lv GC633WR 2016-06-26 23:00 / xlud api icon
01:01 

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbexowa, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Po zwiedzaniu Rygi pod względem architektoniczno-historycznym zwiedziliśmy puby. Następnie wybrałem sie na nocne poszukiwanie jakiegoś kesza tradycyjnego który jest nadal aktywny. Względnie blisko mojego hotelu był ten keszyk , gdyż inny nie był dostępny w mojej ulubionej porze czyli w nocy. Szkoda bo TB przywiozłem... Tu była szybka akcja gdyż nikt się nie kręcił Dzięki za kesza i zapraszam do Polski- do Wrocławia [:D]


[EN] translator 

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was little caching because the team more urbexowa, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was beautiful- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

After visiting Riga in terms of architectural and historic pubs we visited. Then I went for a night searching for a traditional cache that is still active. Relatively close to my hotel was the keszyk because the other was not available in my favorite season or at night. It is a pity because the TB brought ... There was a quick action because no one hovering Thanks for the cache and invite you to Poland- to Wroclaw [:D]


[LV] translator

Weekend getaway no poļu pamestiem vietām Lietuvā un Latvijā. Izbraukumu bija maz keszerski jo komanda vairāk urbexowa, bet es nevarēju noliegt sevi, lai atrastu kaut vienu slēpjas valstī. Laiks bija pārāk skaisti, jo siltums nevēlējās pat staigāt pa pilsētu, nemaz nerunājot keszować. Par laimi, tie bija tuvumā dažādu pazemes objektos, kur jūs varat ātri atdzist un atjaunoties.

Pēc apmeklējot Rīgu ziņā arhitektūras un vēsturisko krogi apmeklējām. Tad es devos uz nakti meklē tradicionālo cache, kas joprojām darbojas. Relatīvi tuvu manu viesnīcu bija keszyk jo otra nebija pieejams manā mīļākais gadalaiks vai naktī. Žēl, jo TB cēla ... Tur bija ātra rīcība, jo neviens lidinājās Paldies par kešatmiņu un aicinām jūs Poland- Vroclavā [:D]
Dipped in
652 km
lt GC3X4CR 2016-06-26 19:40 / xlud api icon
18:50

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbex, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Odwiedziliśmy fort w Dynemburgu, Rygę, opuszczone miasto Skrunda-1, by dotrzeć tutaj. Odwiedzając to miejsce nie sposób nie poszukać kesza- jedynego na Litwie. Gdy reszta wycieczki udała się robić fotki ja zwiedziłem różne poziomy pobliskiego ołtarza. Wrzuciłem do kesza Trave buga i Gerokreta- krzyż [:D] LOGBOOK PEŁNY! 

Nie mogłem odmówić sobie jednak dokładnego zwiedzenia tego fajnego wzgórza. Dzięki wielkie za kesza w tym ciekawym miejscu i zapraszam do Polski - do Wrocławia


[EN] translate

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was a little cache because the team more urbex, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was piękna- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

We visited the fort in Dynemburgu, Riga, abandoned town of Skrunda-1, to reach here. Visiting this place does not look the way kesza- only in Lithuania. When the rest of the trip went to take photos I visited the different levels of the nearby altar. I threw the cache Trave bug and Gerokreta- cross [: D] LOGBOOK FULL!

I could not deny myself but thorough visit of the cool hills. Thanks for a great cache in this interesting place and invite you to the Polish - to Wroclaw


[LT] translate

Savaitgalio pabėgimas iš lenkų į apleistų vietų Lietuvoje ir Latvijoje. Gegužinė buvo šiek tiek talpyklos, nes komanda daugiau urbex, bet aš negalėjau atsisakyti save rasti net vieną slepiasi šalyje. Oras buvo piękna- per gražus, nes šiluma nenorėjo net vaikščioti aplink miestą, jau nekalbant apie spartinimo. Laimei, jie buvo skirtingų požeminių įrenginių šalia, kur Jūs galite greitai atvėsti ir regeneruoja.

Mes aplankė forte Dynemburgu, Rygoje, apleistame miestelyje Skrunda-1, pasiekti čia. Apsilankymas šią vietą neatrodo taip, kaip kesza- tik Lietuvoje. Kai kelionės poilsio išvyko fotografuoti lankiausi skirtingus lygius netoliese altoriaus. Mečiau talpyklos TRAVE klaidą ir Gerokreta- kryžminio [: D] laivo žurnale FULL!

Aš negalėjau paneigti save, bet kruopščiai vizito cool kalvų. Ačiū už didelę talpyklą šioje įdomioje vietoje ir kviečiame Jus į lenkų - Vroclavas
Dipped in
591 km
pl OP0D85 PzW 724 / Międzyrzecki Rejon Umocniony(MRU) (Traditional) 2016-06-05 15:00 / xlud
Odwiedził też MRU - tylko na jednym loguję
Grabbed from
2015-07-16 12:00 / xlud
Jest u mnie ale skąd go wziąłem...?
Dropped to
340 km
pl OP8194 40 LETNI ZGRED (Other) 2015-07-15 14:55 / misiek api icon
Dropped to
30 km
pl OP4B54 Fjordek Stracony (Own) 2015-03-05 12:00 / Plebek
Dropped to
40 km
pl OP84TB Nieśmiertelni #60 - Mąkolice (Other) 2015-02-12 16:00 / PrincePolo
Dipped in
79 km
pl OP7BF6 Nieśmiertelni #12 - Skierniewice (Traditional) 2015-02-12 12:00 / PrincePolo
Nie zmieścił się ;) Szukam mu domu dalej
Grabbed from
2015-02-05 16:00 / PrincePolo
Kret u mnie, szukam mu nowego domu.
Dropped to
11 km
pl OP81D5 Bracia Briggs 1 : Fabryka przędzalnicza (Traditional) 2015-02-01 12:00 / zarazek2
Dropped to
24 km
pl OP33D0 POG (lasy radzymińskie) (Traditional) 2014-10-22 12:00 / m&k_89
Dropped to
5 km
pl OP20DC Plecak Martusiowy :D (Own) 2014-08-17 12:00 / m&k_89
Dropped to
316 km
pl OP82F0 xJAP003: Tablica "Odznaczonym Orderem Virtuti Militari" (Traditional) 2014-08-07 12:00 / TSW_team
W fajnej skrzynce w Stolicy :)
Grabbed from
2014-08-05 13:00 / TSW_team
Pójdzie ze mną ;)
Dropped to
110 km
pl OP83NK Osada Beka (Traditional) 2014-08-05 12:00 / telefonalarmowy
Grabbed from
2014-07-23 12:00 / telefonalarmowy
Dropped to
106 km
pl OP2CD4 Zagubiony cmentarz (Traditional) 2013-06-30 14:50 / bartol
Trochę trwało zanim znalezione zostało to tajemnicze miejsce ;)
Grabbed from
2013-01-20 14:00 / bartol
Ileż można czekać na pociąg :/ Jedziemy dalej
Dropped to
0 km
pl OP5A5B Nastawnia Glincz (Traditional) 2012-09-28 12:00 / blaal
Zabierzcie mnie stąd:)
Showing items 17 - 1 (of 17) :: < [1] >
Made in Poland | by filips | xhtml + css | geokrety.org | contact | g+ | Report abuse | Terms of use | ssl version:v1.10.33-37-g4e2e2d41