Normal day Mavi Boncuk
Info: GeoKret Mavi Boncuk (Traditional) by berifix
Reference Number:GK657F
Total distance: 11041 km
Places visited: 50
Forum links:
Country track: DE(2) -> TR(9) -> NL(4) -> PL(31) -> LT(1) -> LV(1) -> PL(3)
Rating:
votes: 0, average rating: 0. You can't rate this geokret.
Share on: Share on Google+ Share on Pinterest
Comment: Comment
The Mavi Boncuk is a popular Turkish amulet to protect against the evil eye.
Please let it travel around the world from cache to cache in order to bring them good luck.
Mavi Boncuk in Turunc / Türkei
Mavi Boncuk in Turunc / Türkei
Altitude profile
Altitude profile ?
Links: Actions
* View photo gallery (1)
* Statistics
Map: Map
Legend : [Red flag] = start [Yellow flag] = trip points [Green flag] = recently seen Download the track as: gpx | gpx.gz | csv.gz
Showing items 51 - 2 (of 51) :: < [2 1] >
Dipped in
9 km
pl GC7KBXK 2018-03-22 19:48 / xlud api icon
19:48
Jednak po spotkaniu na którym poznaliśmy autora pojechaliśmy jeszcze z Lumen na kilka jego keszy. To maskowanie bardzo mi się podoba - szczególnie jak jest takie nieszablonowe, dostosowane do terenu. Mam nadzieję że pojawi się też na opencaching.pl


Ocenione na 5 gwiazdek w [GCVote]([Link]

 

**. . . . . . .a Dziękuję a**
**. . . . a a . . . . za. . . . a a** 
**. . . a a . . . kesza . . .. a a** 
**. . a a . . . . . . . . . . . . . .a a** 
**. .a a . . . . . XLUD . . . . .a a** 
**. a a . . . . . . . . . . . . . . . .a a** 
**. a a . . . a a a a a a . . . a a .** 
**. .a a a . a a a a a a a . a a . . .** 
**. . a a a a a a a a a a a a a . . .** 
**. . a a a a a a a a a a a a . . . .** 
**. . . a a a a a a a a a a a . . . .** 
**. . . . a a a a a a a a a a . . . . .** 
**. . . . . a a a a a a a a a . . . . . .** 
**. . . . . . a a a TB a a a . . . . . .** 
**. . . . . a a a a a a a a a . . . . .** 
**. . . .. a a a a a a a a a a . . . . .** 
**. . . a a a a a a a a a a a a . . .** 
**. . a a a a a a a a a a a a a . .** 
**. .a a a a a a a a a a a a a a**
**. . a a . . a a a a a a a . . a a . .** 
**. . a a . . . . . a a a a . . . a a . .** 
**. . . a a . . . . . . . . . . . . .a a . . .** 
**. . . . a a . . . . . . . . . . . a a . . . .** 
**. . . . . . a . . [VL1JVF] ([Link] . a . . . . .**


Zapraszam do Wrocławia
Dipped in
235 km
pl OP8K2N Wzgórze Andersa (Traditional) 2016-11-24 07:47 / xlud api icon
w keszyku Wzgórze Andersa (autom. log oc.pl)
Dipped in
815 km
pl GC4FWZR 2016-09-04 19:36 / xlud api icon
19:36
Niestety w miejscu dość czywistym kesza nie ma.
Proszę o sprawdzenie
Dipped in
113 km
lv GC633WR 2016-06-26 23:00 / xlud api icon
01:01 

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbexowa, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Po zwiedzaniu Rygi pod względem architektoniczno-historycznym zwiedziliśmy puby. Następnie wybrałem sie na nocne poszukiwanie jakiegoś kesza tradycyjnego który jest nadal aktywny. Względnie blisko mojego hotelu był ten keszyk , gdyż inny nie był dostępny w mojej ulubionej porze czyli w nocy. Szkoda bo TB przywiozłem... Tu była szybka akcja gdyż nikt się nie kręcił Dzięki za kesza i zapraszam do Polski- do Wrocławia [:D]


[EN] translator 

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was little caching because the team more urbexowa, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was beautiful- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

After visiting Riga in terms of architectural and historic pubs we visited. Then I went for a night searching for a traditional cache that is still active. Relatively close to my hotel was the keszyk because the other was not available in my favorite season or at night. It is a pity because the TB brought ... There was a quick action because no one hovering Thanks for the cache and invite you to Poland- to Wroclaw [:D]


[LV] translator

Weekend getaway no poļu pamestiem vietām Lietuvā un Latvijā. Izbraukumu bija maz keszerski jo komanda vairāk urbexowa, bet es nevarēju noliegt sevi, lai atrastu kaut vienu slēpjas valstī. Laiks bija pārāk skaisti, jo siltums nevēlējās pat staigāt pa pilsētu, nemaz nerunājot keszować. Par laimi, tie bija tuvumā dažādu pazemes objektos, kur jūs varat ātri atdzist un atjaunoties.

Pēc apmeklējot Rīgu ziņā arhitektūras un vēsturisko krogi apmeklējām. Tad es devos uz nakti meklē tradicionālo cache, kas joprojām darbojas. Relatīvi tuvu manu viesnīcu bija keszyk jo otra nebija pieejams manā mīļākais gadalaiks vai naktī. Žēl, jo TB cēla ... Tur bija ātra rīcība, jo neviens lidinājās Paldies par kešatmiņu un aicinām jūs Poland- Vroclavā [:D]
Dipped in
630 km
lt GC3X4CR 2016-06-26 19:40 / xlud api icon
18:50

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbex, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Odwiedziliśmy fort w Dynemburgu, Rygę, opuszczone miasto Skrunda-1, by dotrzeć tutaj. Odwiedzając to miejsce nie sposób nie poszukać kesza- jedynego na Litwie. Gdy reszta wycieczki udała się robić fotki ja zwiedziłem różne poziomy pobliskiego ołtarza. Wrzuciłem do kesza Trave buga i Gerokreta- krzyż [:D] LOGBOOK PEŁNY! 

Nie mogłem odmówić sobie jednak dokładnego zwiedzenia tego fajnego wzgórza. Dzięki wielkie za kesza w tym ciekawym miejscu i zapraszam do Polski - do Wrocławia


[EN] translate

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was a little cache because the team more urbex, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was piękna- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

We visited the fort in Dynemburgu, Riga, abandoned town of Skrunda-1, to reach here. Visiting this place does not look the way kesza- only in Lithuania. When the rest of the trip went to take photos I visited the different levels of the nearby altar. I threw the cache Trave bug and Gerokreta- cross [: D] LOGBOOK FULL!

I could not deny myself but thorough visit of the cool hills. Thanks for a great cache in this interesting place and invite you to the Polish - to Wroclaw


[LT] translate

Savaitgalio pabėgimas iš lenkų į apleistų vietų Lietuvoje ir Latvijoje. Gegužinė buvo šiek tiek talpyklos, nes komanda daugiau urbex, bet aš negalėjau atsisakyti save rasti net vieną slepiasi šalyje. Oras buvo piękna- per gražus, nes šiluma nenorėjo net vaikščioti aplink miestą, jau nekalbant apie spartinimo. Laimei, jie buvo skirtingų požeminių įrenginių šalia, kur Jūs galite greitai atvėsti ir regeneruoja.

Mes aplankė forte Dynemburgu, Rygoje, apleistame miestelyje Skrunda-1, pasiekti čia. Apsilankymas šią vietą neatrodo taip, kaip kesza- tik Lietuvoje. Kai kelionės poilsio išvyko fotografuoti lankiausi skirtingus lygius netoliese altoriaus. Mečiau talpyklos TRAVE klaidą ir Gerokreta- kryžminio [: D] laivo žurnale FULL!

Aš negalėjau paneigti save, bet kruopščiai vizito cool kalvų. Ačiū už didelę talpyklą šioje įdomioje vietoje ir kviečiame Jus į lenkų - Vroclavas
Dipped in
178 km
pl OP7158 GEOschronisko dla przedmiotów podróżnych (Traditional) 2015-11-02 17:00 / xlud api icon
Zabieram 2 travel bugi Wrzuciłem 3 geokrety i 3 travel bugi
Dipped in
197 km
pl GC64A3E 2015-10-03 15:07 / xlud api icon
15:07
Przy okazji coord.info/GC5ZKRB pojawiła się w okolicy ciekawa skrytka. Wybraliśamy się całą keszerską ekipą, i mimo, że kordy są przestrzelone kesza szybko wypatrzyliśmy. Niektórzy mieli obawy przed pojęciem, ale ja się nie krępowałem [:D] Oj działo się tam działo... Do logbooka dorwały się dwie młode keszerki, bo z Wołkiem jakoś sami nie daliśmy rady [:)]
Dzięki za fajnego kesza i zapraszamy do Wrocławia!

[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
[:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(]
[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
Dipped in
243 km
pl GC57BAK 2015-09-06 22:50 / xlud api icon
22:50
Wracając z Ustki postanowiłem zahaczyć Poznań. Ten był pierwszym znalezionym. Szybka akcja, a keszyk prosto i skutecznie ukryty. Przydał by się jednak mały serwis by elementy mocowania pozostały tam gdzie powinny być.

Dzięki za kesza i zapraszam do Wrocławia

[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
[:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(]
[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
Dipped in
307 km
pl GC5GBWV 2015-09-05 16:16 / xlud api icon
16:06

Spontaiczny wypad do Ustki na keszerskie spotkanie z serwisu którego nazwy nie wolno wymieniać. Ten kesz padł tak przy okazji zwiedzania bunkra. Dobrze, że Strażnikowi "Bozia dawała" coś co mi brakuje. Są tam jeszcze 2 w tym jeden bardzo duży keszyk... ;-)
Dzięki za kesza i zapraszam do Wrocławia.

[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
[:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(]
[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
Dipped in
101 km
pl GC5BCV1 2015-09-04 18:09 / xlud api icon
18:09
Spontaiczny wypad do Ustki na keszerskie spotkanie z serwisu którego nazwy nie wolno wymieniać. Ten kesz padł jeszcze po drodze. Szybka sprawna akcja i po sprawie- mimo mknących samochodów. Mocno się trzymał skurczybyk, ale dałem radę. W środku niestety prawie pusto - nie zostawiłem wiec kretów gdyż pewnie by zginęły. Fajny duży keszcz ciekawie ukryty. Oceniony na 5 na gcvote.com

Dzięki za kesza i zapraszam do Wrocławia.

[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
[:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(]
[:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [:(] [:(] [8D] [:(] [:(] [8D] [8D] [8D] [:(]
[:(] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] [:(]
[:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(] [:(]
Dipped in
201 km
pl OP4D3B Bohater a oświecenie (Traditional) 2015-08-17 02:30 / xlud api icon
02:00
Niestety już zaginął :-(
Dipped in
172 km
pl OP5A06 Abracadabra (Moving) 2015-07-19 00:07 / xlud api icon
Dotarł na MRU. Dzięki za kesza!
Dipped in
145 km
pl OP84H5 Kościół Parafialny pw. Św. Anny w Starym Ochędzynie (Traditional) 2015-04-07 14:29 / xlud api icon
w keszyku Kościół Parafialny pw. Św. Anny w Starym Ochędzynie (autom. log oc.pl)
Dipped in
63 km
pl OP81P8 klocuszek (Quiz) 2015-03-28 11:49 / xlud api icon
w keszyku Vorderheide - Dworzec (autom. log oc.pl)
Grabbed from
2015-03-14 17:02 / xlud api icon
Pojedzie na wschod albo zachod - to sie zobaczy...
Dropped to
133 km
pl OP60A2 Logika kiczu (Quiz) 2015-03-13 12:00 / norbinorek@tlen.pl
wśród krasnali
Grabbed from
2015-02-13 12:00 / norbinorek@tlen.pl
byłem zaskoczony kiedy żona pokazała mi w domu ,, brata bliżniaka,, tego kreta :), jak się sobą nacieszą to znajdzie nowe miejsce
Dropped to
14 km
pl GC5AZQK 2014-09-05 12:00 / Gadabout73
Grabbed from
2014-07-26 12:00 / Gadabout73
Dropped to
1 km
pl OP836D ŚCIEŻKA ROWEROWA 3 - 5 STAWÓW (Traditional) 2014-07-25 12:00 / *KroQ*
Final....
Dipped in
1 km
pl OP836C ŚCIEŻKA ROWEROWA 2 - WIDOK NA OSTRÓG (Traditional) 2014-07-24 22:20 / *KroQ*
Dipped in
183 km
pl OP82LT ŚCIEŻKA ROWEROWA 1 - POMNIK (Traditional) 2014-07-24 22:00 / *KroQ*
Dipped in
5 km
pl GC432ER 2014-07-23 14:35 / *KroQ*
Dipped in
12 km
pl OP6798 Wieża widokowa w Radomierzu (Traditional) 2014-07-23 14:05 / *KroQ*
CooL.....
Dipped in
7 km
pl OP5ED2 Winiarnia (Traditional) 2014-07-23 12:45 / *KroQ*
Dipped in
2 km
pl OP5739 Krzyż pokutny w Wojcieszycach (Traditional) 2014-07-23 11:55 / *KroQ*
Dipped in
1 km
pl GC4088W 2014-07-23 11:30 / *KroQ*
Dipped in
3 km
pl OP5FE1 Kościół filialny Bożego Ciała w Piechowicach (Traditional) 2014-07-23 11:10 / *KroQ*
Dipped in
0 km
pl GC37K65 2014-07-23 10:45 / *KroQ*
Dipped in
3 km
pl OP6C1F klocuszek (Traditional) 2014-07-23 10:40 / *KroQ*
Dipped in
4 km
pl OP5D49 Q18 - Wodospad Szklarki (Traditional) 2014-07-22 15:30 / *KroQ*
Dipped in
0 km
pl GC56C1Z 2014-07-22 10:55 / *KroQ*
Dipped in
4 km
pl OP82AZ GDKJ Restytucja jodły (Traditional) 2014-07-22 10:45 / *KroQ*
Dipped in
1 km
pl GC4XHD3 2014-07-21 16:00 / *KroQ*
Dipped in
1 km
pl GC56NYG 2014-07-21 15:40 / *KroQ*
Grabbed from
2014-07-21 14:15 / *KroQ*
Zabieram.
Z poprzednim "właścicielem" spotkałem się w okolicach Wodospadu Kamieńczyka.
:)
Dropped to
171 km
pl GC40QQE 2014-07-21 10:00 / Silent A
Podrzuciłem pod granice, może pójdzie dalej
Grabbed from
2014-06-22 12:00 / Silent A
Zabrałem
Dropped to
360 km
pl OP7CEF Mała Panew IV i 1/2 / SA (Traditional) 2014-04-05 12:00 / PJ_Team
Ale przytulna skrzyneczka. Ktoś się nieźle napracował :)
Dropped to
493 km
pl OP1BE6 Rajska biblioteka (Traditional) 2013-08-10 12:00 / natibul
Czas poczytać sobie trochę po polsku. :)
Grabbed from
2013-07-07 12:00 / natibul
Pojedzie w Bieszczady. :)
Dropped to
1048 km
pl GC408AX 2012-12-26 14:00 / Polke
Hi I did plan to drop off the Trackable in England first.
However the caches I found there were all to little to drop this beautifull eye off. Therefore I needed so long, since I knew I wa going to Poland "soon" as well.
I Hope you don't mind.

I am curious how quick the trackable will be found again!
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Grabbed from
2012-11-11 14:30 / polke
Hi I planned to put it on quite a distance.
First I have to find the next location.
Give me some days.
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Dropped to
0 km
nl GC3AYQ1 2012-10-14 14:26 / asrojo
Een mooi plekje gevonden, het zal goed bewaakt worden.
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Dropped to
7 km
nl GC3AYQ1 2012-10-14 14:25 / asrojo
Een mooi plekje gevonden, het zal goed bewaakt worden.
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Grabbed from
2012-09-30 15:39 / asrojo
meegenomen van Beweging op 't veld
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Seen in
7 km
nl 51.53658/4.27337 (Search geocaching.com) 2012-09-30 12:00 / Edmotosa
Seen in hands of Asrojo.
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Dropped to
2492 km
nl GC3W89R 2012-09-26 15:00 / harrij.stekel
Found a nice place in Bergen op Zoom The Netherlands
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Dropped to
4 km
tr GC32WDY 2012-09-12 09:15 / berifix
We placed it in our cache. Good luck!
Dipped in
24 km
tr GC34G0G 2012-09-10 12:00 / berifix
Today the boncuk visited one of our caches in Turkey.
Showing items 51 - 2 (of 51) :: < [2 1] >
Made in Poland | by filips | xhtml + css | geokrety.org | contact | g+ | Report abuse | Terms of use | ssl version:v1.10.33-34-g0ada4e7c