logo Giallo #3
Info: GeoKret Giallo #3 (Traditional) by KlonGroup
Reference Number:GK5D37
Total distance: 19323 km
Places visited: 367
Forum links:
Country track: PL(13) -> TN(3) -> PL(66) -> PT(1) -> PL(274) -> LT(1) -> LV(1) -> PL(10)
Rating:
votes: 0, average rating: 0. You can't rate this geokret.
Share on: Share on Google+ Share on Pinterest
Comment: Comment
Dinozaury lubią biegać
Altitude profile
Altitude profile ?
Links: Actions
* View photo gallery (0)
* Statistics
Map: Map
Legend : [Red flag] = start [Yellow flag] = trip points [Green flag] = recently seen Download the track as: gpx | gpx.gz | csv.gz
Showing items 369 - 320 (of 369) :: 8 < [8 7 6 5 4 3 2] > 1
Dropped to
57 km
pl GC7AHTY 2019-09-26 12:00 / Brodacz21
Niech GeoKret przy okazji, zwiedzi sobie zamek na Mirowie, a co! Dziękujemy. ;-]
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Grabbed from
2019-09-18 12:00 / Brodacz21
Mój pierwszy przedmiot podróżny i pierwszy Geokret! :-)
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Dropped to
33 km
pl GC3HTPR 2019-04-17 12:00 / Edyletka
Z gór do Skawiny
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Seen in
34 km
pl OP26F2 Leskowiec (Traditional) 2018-10-14 11:00 / eewa
Przeleciał z Błatniej na Leskowiec
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Grabbed from
2018-09-20 12:00 / eewa
Jeszcze nie wiem gdzie trafi... Może Śląsk ;) ?
Seen in
0 km
pl OP0F34 filips177: Ruinki na Trzech Kopcach (1081) (Traditional) 2018-07-31 01:00 / Ainka
Dropped to
542 km
pl OP0F34 filips177: Ruinki na Trzech Kopcach (1081) (Traditional) 2018-04-22 14:06 / oscar11 api icon
w keszu filips177: Ruinki na Trzech Kopcach (1081) (autom. log oc.pl)
Grabbed from
2018-04-08 12:00 / oscar11
Dropped to
395 km
pl OP2118 Numizmatyczna skrzynka okolicznościowa (Own) 2017-08-05 13:38 / Grazka
Dropped to
21 km
pl OP8D8C GO WRO - Pole paproci (Traditional) 2017-01-06 17:56 / xlud api icon
Zostaje na GO WRO
Dipped in
235 km
pl OP8K2N Wzgórze Andersa (Traditional) 2016-11-24 07:47 / xlud api icon
w keszyku Wzgórze Andersa (autom. log oc.pl)
Dipped in
237 km
pl GC4FWZR 2016-09-04 19:36 / xlud api icon
19:36
Niestety w miejscu dość czywistym kesza nie ma.
Proszę o sprawdzenie
Dipped in
793 km
pl OP8GSB Dom marzeń (Quiz) 2016-08-09 00:46 / xlud api icon
w keszyku Dom marzeń (autom. log oc.pl)
Dipped in
113 km
lv GC633WR 2016-06-26 23:00 / xlud api icon
01:01 

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbexowa, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Po zwiedzaniu Rygi pod względem architektoniczno-historycznym zwiedziliśmy puby. Następnie wybrałem sie na nocne poszukiwanie jakiegoś kesza tradycyjnego który jest nadal aktywny. Względnie blisko mojego hotelu był ten keszyk , gdyż inny nie był dostępny w mojej ulubionej porze czyli w nocy. Szkoda bo TB przywiozłem... Tu była szybka akcja gdyż nikt się nie kręcił Dzięki za kesza i zapraszam do Polski- do Wrocławia [:D]


[EN] translator 

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was little caching because the team more urbexowa, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was beautiful- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

After visiting Riga in terms of architectural and historic pubs we visited. Then I went for a night searching for a traditional cache that is still active. Relatively close to my hotel was the keszyk because the other was not available in my favorite season or at night. It is a pity because the TB brought ... There was a quick action because no one hovering Thanks for the cache and invite you to Poland- to Wroclaw [:D]


[LV] translator

Weekend getaway no poļu pamestiem vietām Lietuvā un Latvijā. Izbraukumu bija maz keszerski jo komanda vairāk urbexowa, bet es nevarēju noliegt sevi, lai atrastu kaut vienu slēpjas valstī. Laiks bija pārāk skaisti, jo siltums nevēlējās pat staigāt pa pilsētu, nemaz nerunājot keszować. Par laimi, tie bija tuvumā dažādu pazemes objektos, kur jūs varat ātri atdzist un atjaunoties.

Pēc apmeklējot Rīgu ziņā arhitektūras un vēsturisko krogi apmeklējām. Tad es devos uz nakti meklē tradicionālo cache, kas joprojām darbojas. Relatīvi tuvu manu viesnīcu bija keszyk jo otra nebija pieejams manā mīļākais gadalaiks vai naktī. Žēl, jo TB cēla ... Tur bija ātra rīcība, jo neviens lidinājās Paldies par kešatmiņu un aicinām jūs Poland- Vroclavā [:D]
Dipped in
693 km
lt GC3X4CR 2016-06-26 19:40 / xlud api icon
18:50

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbex, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Odwiedziliśmy fort w Dynemburgu, Rygę, opuszczone miasto Skrunda-1, by dotrzeć tutaj. Odwiedzając to miejsce nie sposób nie poszukać kesza- jedynego na Litwie. Gdy reszta wycieczki udała się robić fotki ja zwiedziłem różne poziomy pobliskiego ołtarza. Wrzuciłem do kesza Trave buga i Gerokreta- krzyż [:D] LOGBOOK PEŁNY! 

Nie mogłem odmówić sobie jednak dokładnego zwiedzenia tego fajnego wzgórza. Dzięki wielkie za kesza w tym ciekawym miejscu i zapraszam do Polski - do Wrocławia


[EN] translate

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was a little cache because the team more urbex, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was piękna- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

We visited the fort in Dynemburgu, Riga, abandoned town of Skrunda-1, to reach here. Visiting this place does not look the way kesza- only in Lithuania. When the rest of the trip went to take photos I visited the different levels of the nearby altar. I threw the cache Trave bug and Gerokreta- cross [: D] LOGBOOK FULL!

I could not deny myself but thorough visit of the cool hills. Thanks for a great cache in this interesting place and invite you to the Polish - to Wroclaw


[LT] translate

Savaitgalio pabėgimas iš lenkų į apleistų vietų Lietuvoje ir Latvijoje. Gegužinė buvo šiek tiek talpyklos, nes komanda daugiau urbex, bet aš negalėjau atsisakyti save rasti net vieną slepiasi šalyje. Oras buvo piękna- per gražus, nes šiluma nenorėjo net vaikščioti aplink miestą, jau nekalbant apie spartinimo. Laimei, jie buvo skirtingų požeminių įrenginių šalia, kur Jūs galite greitai atvėsti ir regeneruoja.

Mes aplankė forte Dynemburgu, Rygoje, apleistame miestelyje Skrunda-1, pasiekti čia. Apsilankymas šią vietą neatrodo taip, kaip kesza- tik Lietuvoje. Kai kelionės poilsio išvyko fotografuoti lankiausi skirtingus lygius netoliese altoriaus. Mečiau talpyklos TRAVE klaidą ir Gerokreta- kryžminio [: D] laivo žurnale FULL!

Aš negalėjau paneigti save, bet kruopščiai vizito cool kalvų. Ačiū už didelę talpyklą šioje įdomioje vietoje ir kviečiame Jus į lenkų - Vroclavas
Dipped in
172 km
pl GC6K9K0 2016-06-20 14:40 / xlud api icon
14:40
Gdy wystartował keszyk "nie byłem na siłach" podnieść się i zebrać po FTF - słono to później przypłaciłem. Lumen(ik) namówiła mnie na tego jednego kesza po pracy pięć dni później - jak się okazało na dworze lało więc jadąc na rowerze na kordach byłem cały mokry. Jeszcze żadnego kesza nie podejmowałem przy takim deszczu! Nie było za bardzo mugoli choć ktoś tam z parasolem pzemnkął. Umówieni na miejscu więc myślałem, że poczeka z szukaniem - jednak nie wytrzymała. Kazała jednak mi też go znaleźć - cwaniara. Znalazłem gagatka choć przez pogodę nie miałem już za bardzo humoru.
Zostało mi jednak trochę pozytywnego nastawienia bo już bardziej mokry być nie mogłem [:D] Keszyk za to suchutki, szczelny i fajnie zamaskowany- dobre początki

5 groszy wrzucałem - wszędzie wcisnę swoje 5 groszy (w logbooku[:P]
Dzięki welkie za fajnego kesza!
Grabbed from
2016-06-05 12:00 / xlud
Znaleziony na MRU. Pojedzie do Wrocławia, albo i dalej
Grabbed from
2016-04-30 12:00 / Filoo2008
Dropped to
5 km
pl OP8EGC Skrzynia umarlaka - [KKwG] (Multi) 2016-04-03 20:03 / brasia api icon
w keszyku Skrzynia umarlaka - [KKwG] (autom. log oc.pl)
Dipped in
0 km
pl OP8A0U Łoskoń Stary (Łoskoniówka)= Doliwa (Quiz) 2016-04-03 18:16 / brasia api icon
w keszyku Łoskoń Stary (Łoskoniówka)= Doliwa (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP22A4 Radzim (Traditional) 2016-04-03 17:35 / brasia api icon
w keszyku Radzim (autom. log oc.pl)
Dipped in
3 km
pl OP7EE0 Śnieżycowy Jar (Traditional) 2016-04-03 16:55 / brasia api icon
w keszyku Śnieżycowy Jar (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP8A05 Kraina Trzech Rzek - DOLIWA (Quiz) 2016-04-02 12:27 / brasia api icon
w keszyku Kraina Trzech Rzek - DOLIWA (autom. log oc.pl)
Dipped in
0 km
pl OP8912 Facultas Silvae Culturae - DOLIWA (Quiz) 2016-04-02 12:00 / brasia api icon
w keszyku Facultas Silvae Culturae - DOLIWA (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP8F4Q Niuda na Doliwie (Other) 2016-04-02 11:24 / brasia api icon
w keszyku Niuda na Doliwie (autom. log oc.pl)
Grabbed from
2016-04-02 10:44 / brasia api icon
Zabrano z keszyka Skaczący Młyn na Doliwie (autom. log oc.pl)
Dropped to
272 km
pl OP8F5C Skaczący Młyn na Doliwie (Other) 2016-03-28 18:00 / night_time
Grabbed from
2016-03-05 14:43 / night_time
zabrany z OP8EK9
Dipped in
6 km
pl OP84SR Nieśmiertelni #56 - Wawrzyszew (Other) 2016-02-21 15:43 / m&k_89 api icon
w keszyku Nieśmiertelni # 56 - Wawrzyszew (autom. log oc.pl)
Dipped in
4 km
pl OP8EDQ [MIAU] Syrena Warszawska (Multi) 2016-02-21 15:24 / m&k_89 api icon
w keszyku [MIAU] Syrena Warszawska (autom. log oc.pl)
Dipped in
2 km
pl OP8EFZ [MIAU] Płk Antoni Władysław Żurowski (Traditional) 2016-02-21 15:12 / m&k_89 api icon
w keszyku [MIAU] Płk Antoni Władysław Żurowski (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP8623 Mural przy Mińskiej (Traditional) 2016-02-21 15:08 / m&k_89 api icon
w keszyku Mural przy Mińskiej (autom. log oc.pl)
Dipped in
2 km
pl OP86NA [MW] Banksy na Pradze (Traditional) 2016-02-21 14:24 / m&k_89 api icon
w keszyku Banksy na Pradze (autom. log oc.pl)
Dipped in
0 km
pl OP8CNP msnr38 Ku Pamięci Agnieszki Osieckiej (Traditional) 2016-02-21 13:37 / m&k_89 api icon
w keszyku msnr38 Ku Pamięci Agnieszki Osieckiej (autom. log oc.pl)
Dipped in
3 km
pl OP8CNS msnr39 Ku Pamięci Teresy Roszkowskiej (Traditional) 2016-02-21 13:34 / m&k_89 api icon
w keszyku msnr39 Ku Pamięci Teresy Roszkowskiej (autom. log oc.pl)
Dipped in
8 km
pl OP8E36 [MIAU] Gruba Kaśka i dwa Chude Wojtki (Traditional) 2016-02-21 13:26 / m&k_89 api icon
w keszyku [MIAU] Gruba Kaśka i dwa Chude Wojtki (autom. log oc.pl)
Dipped in
2 km
pl OP82CM Budowa... (Quiz) 2016-02-07 09:23 / m&k_89 api icon
w keszyku Budowa... (autom. log oc.pl)
Dipped in
8 km
pl OP8C71 RÓW WOLICA (Traditional) 2016-01-31 18:06 / m&k_89 api icon
w keszyku RÓW WOLICA (autom. log oc.pl)
Dipped in
11 km
pl OP8DZE Turbina parowa przy ITC PW (Traditional) 2016-01-31 15:12 / m&k_89 api icon
w keszyku Turbina parowa przy ITC PW (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP8E3Z [MIAU] Warszawskie metro (Multi) 2016-01-31 14:24 / m&k_89 api icon
w keszyku [MIAU] Warszawskie metro (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP87JH Metro Natolin (Traditional) 2016-01-31 13:27 / m&k_89 api icon
w keszyku Metro Natolin (autom. log oc.pl)
Dipped in
0 km
pl OP895K szlakiem patronów(6) - Eugeniusz Zenon Lokajski (Traditional) 2016-01-31 13:03 / m&k_89 api icon
w keszyku szlakiem patronów(6) - Eugeniusz Zenon Lokajski (autom. log oc.pl)
Dipped in
0 km
pl OP88Y5 Natolin (Traditional) 2016-01-31 12:49 / m&k_89 api icon
w keszyku Natolin (autom. log oc.pl)
Dipped in
13 km
pl OP86H6 Mandarynki - na sportowo ! (Traditional) 2016-01-31 12:37 / m&k_89 api icon
w keszyku Mandarynki - na sportowo ! (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP8DZJ [MIAU] Dyktando (Quiz) 2016-01-23 22:05 / m&k_89 api icon
w keszyku [MIAU] Dyktando (autom. log oc.pl)
Dipped in
2 km
pl OP8E2G [MIAU] Pałacyk Konopackiego (Traditional) 2016-01-23 18:35 / m&k_89 api icon
w keszyku [MIAU] Pałacyk Konopackiego (autom. log oc.pl)
Dipped in
3 km
pl OP867T Ptak i wąż (Traditional) 2016-01-23 17:39 / m&k_89 api icon
w keszyku Ptak i wąż (autom. log oc.pl)
Dipped in
2 km
pl OP8DYL [MIAU] Niezła sztuka (Quiz) 2016-01-23 17:31 / m&k_89 api icon
w keszyku [MIAU] Niezła sztuka (autom. log oc.pl)
Dipped in
2 km
pl OP8794 Dom Kereta [MJP] (Other) 2016-01-11 23:15 / m&k_89 api icon
w keszyku Dom Kereta [MJP] (autom. log oc.pl)
Dipped in
19 km
pl OP8CWZ Przy Placu Teatralnym [MJP] (Traditional) 2016-01-11 23:01 / m&k_89 api icon
w keszyku Przy Placu Teatralnym [MJP] (autom. log oc.pl)
Showing items 369 - 320 (of 369) :: 8 < [8 7 6 5 4 3 2] > 1
Made in Poland | by filips | xhtml + css | geokrety.org | contact | g+ | Report abuse | Terms of use | version:v1.10.36