Normal day Msport
Info: GeoKret Msport (Traditional) by elvis7
Reference Number:GK3BA9
Total distance: 4732 km
Places visited: 31
Forum links:
Country track: PL(21) -> UA(1) -> PL(1) -> LT(1) -> LV(1) -> PL(6)
Rating:
votes: 1, average rating: 3. You can't rate this geokret.
Share on: Share on Google+ Share on Pinterest
Comment: Comment
Karabińczyk z kompasem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zabierz mnie w podróż :)
Msport i Polska piłka znowu razem
Msport i Polska piłka znowu razem
W którą stronę świata pojadę?
W którą stronę świata pojadę?
Altitude profile
Altitude profile ?
Links: Actions
* View photo gallery (1)
* Statistics
Map: Map
Legend : [Red flag] = start [Yellow flag] = trip points [Green flag] = recently seen Download the track as: gpx | gpx.gz | csv.gz
Showing items 31 - 1 (of 31) :: < [1] >
Dropped to
2 km
pl OP96UD Lasek Brzeźnieński (Traditional) 2021-02-13 17:49 / PLASER api icon
Turystyczni Szpiedzy pozdrawiają!


Ktoś szukał rzędu nami. Ale nie znalazł. ?


Kesz numer 134. I lecimy dalej!
Grabbed from
2021-02-11 21:37 / PLASER
zimno nad tym morzem
Dropped to
50 km
pl OP8ZHJ Molo w Brzeźnie (Traditional) 2020-11-08 12:00 / Qbacki
w Brzeźnie
Dipped in
70 km
pl OP93C7 Spacerkiem po lesie 30 (Traditional) 2020-10-25 12:00 / Qbacki
na Kociewiu
Dipped in
31 km
pl OP93FH Alte Friedhof (Other) 2020-10-17 12:00 / Qbacki
w Rumi
Dipped in
376 km
pl OP24BB Q1 - Kompas Qbackiego (Own) 2020-10-14 12:00 / Qbacki
u mnie
Dropped to
802 km
pl OP8CJ6 GO WRO - Glut xluda - xlud (Traditional) 2016-06-30 12:00 / xlud
Zostaje na GO WRO
* xlud: Nadal jest w keszu :D
!! atris: GK nie zastałem.
Dipped in
113 km
lv GC633WR 2016-06-26 23:00 / xlud api icon
01:01 

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbexowa, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Po zwiedzaniu Rygi pod względem architektoniczno-historycznym zwiedziliśmy puby. Następnie wybrałem sie na nocne poszukiwanie jakiegoś kesza tradycyjnego który jest nadal aktywny. Względnie blisko mojego hotelu był ten keszyk , gdyż inny nie był dostępny w mojej ulubionej porze czyli w nocy. Szkoda bo TB przywiozłem... Tu była szybka akcja gdyż nikt się nie kręcił Dzięki za kesza i zapraszam do Polski- do Wrocławia [:D]


[EN] translator 

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was little caching because the team more urbexowa, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was beautiful- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

After visiting Riga in terms of architectural and historic pubs we visited. Then I went for a night searching for a traditional cache that is still active. Relatively close to my hotel was the keszyk because the other was not available in my favorite season or at night. It is a pity because the TB brought ... There was a quick action because no one hovering Thanks for the cache and invite you to Poland- to Wroclaw [:D]


[LV] translator

Weekend getaway no poļu pamestiem vietām Lietuvā un Latvijā. Izbraukumu bija maz keszerski jo komanda vairāk urbexowa, bet es nevarēju noliegt sevi, lai atrastu kaut vienu slēpjas valstī. Laiks bija pārāk skaisti, jo siltums nevēlējās pat staigāt pa pilsētu, nemaz nerunājot keszować. Par laimi, tie bija tuvumā dažādu pazemes objektos, kur jūs varat ātri atdzist un atjaunoties.

Pēc apmeklējot Rīgu ziņā arhitektūras un vēsturisko krogi apmeklējām. Tad es devos uz nakti meklē tradicionālo cache, kas joprojām darbojas. Relatīvi tuvu manu viesnīcu bija keszyk jo otra nebija pieejams manā mīļākais gadalaiks vai naktī. Žēl, jo TB cēla ... Tur bija ātra rīcība, jo neviens lidinājās Paldies par kešatmiņu un aicinām jūs Poland- Vroclavā [:D]
Dipped in
652 km
lt GC3X4CR 2016-06-26 19:40 / xlud api icon
18:50

[PL]

Weekendowy wypad z Polski do opuszczonych miejsc w Litwie i na Łotwie. Wypad był mało keszerski gdyż ekipa bardziej urbex, ale nie mogłem odmówić sobie znalezienia choć jednej skrytki w danym kraju. Pogoda była piękna- aż za piękna gdyż przez upał nie chciało się nawet chodzić po mieście, a co dopiero keszować. Na szczęście były w okolicy różne podziemne obiekty w których można było się szybko ostudzić i zregenerować siły. 

Odwiedziliśmy fort w Dynemburgu, Rygę, opuszczone miasto Skrunda-1, by dotrzeć tutaj. Odwiedzając to miejsce nie sposób nie poszukać kesza- jedynego na Litwie. Gdy reszta wycieczki udała się robić fotki ja zwiedziłem różne poziomy pobliskiego ołtarza. Wrzuciłem do kesza Trave buga i Gerokreta- krzyż [:D] LOGBOOK PEŁNY! 

Nie mogłem odmówić sobie jednak dokładnego zwiedzenia tego fajnego wzgórza. Dzięki wielkie za kesza w tym ciekawym miejscu i zapraszam do Polski - do Wrocławia


[EN] translate

Weekend getaway from Polish to abandoned places in Lithuania and Latvia. Outing was a little cache because the team more urbex, but I could not deny myself to find even one hiding in the country. The weather was piękna- too beautiful because the heat did not want to even walk around the city, let alone caching. Fortunately, they were in the vicinity of different underground facilities where you can quickly cool and regenerate.

We visited the fort in Dynemburgu, Riga, abandoned town of Skrunda-1, to reach here. Visiting this place does not look the way kesza- only in Lithuania. When the rest of the trip went to take photos I visited the different levels of the nearby altar. I threw the cache Trave bug and Gerokreta- cross [: D] LOGBOOK FULL!

I could not deny myself but thorough visit of the cool hills. Thanks for a great cache in this interesting place and invite you to the Polish - to Wroclaw


[LT] translate

Savaitgalio pabėgimas iš lenkų į apleistų vietų Lietuvoje ir Latvijoje. Gegužinė buvo šiek tiek talpyklos, nes komanda daugiau urbex, bet aš negalėjau atsisakyti save rasti net vieną slepiasi šalyje. Oras buvo piękna- per gražus, nes šiluma nenorėjo net vaikščioti aplink miestą, jau nekalbant apie spartinimo. Laimei, jie buvo skirtingų požeminių įrenginių šalia, kur Jūs galite greitai atvėsti ir regeneruoja.

Mes aplankė forte Dynemburgu, Rygoje, apleistame miestelyje Skrunda-1, pasiekti čia. Apsilankymas šią vietą neatrodo taip, kaip kesza- tik Lietuvoje. Kai kelionės poilsio išvyko fotografuoti lankiausi skirtingus lygius netoliese altoriaus. Mečiau talpyklos TRAVE klaidą ir Gerokreta- kryžminio [: D] laivo žurnale FULL!

Aš negalėjau paneigti save, bet kruopščiai vizito cool kalvų. Ačiū už didelę talpyklą šioje įdomioje vietoje ir kviečiame Jus į lenkų - Vroclavas
Dipped in
1002 km
pl OP0D85 PzW 724 / Międzyrzecki Rejon Umocniony(MRU) (Traditional) 2016-06-05 15:00 / xlud
Odwiedził też MRU - loguję tylko na jednym
Dipped in
906 km
ua OP2490 Zew Prypeci (Traditional) 2016-04-06 14:20 / xlud api icon
w keszyku Zew Prypeci (autom. log oc.pl)
Grabbed from
2016-04-02 23:50 / xlud
dziwne uciekł- mi z inwentarza :/
Seen in
12 km
pl OP8DJX WKS.03 - Topienie Marzanny (Event) 2016-04-02 20:00 / Ganesia
Pogańskie brewerie w Pubie Salonik ;)
Dropped to
11 km
pl OP8030 Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - snieeegu (Traditional) 2015-05-23 22:46 / Ann Gie api icon
w keszyku Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - snieeegu (autom. log oc.pl)
Grabbed from
2015-05-05 17:42 / Ann Gie api icon
Zabrano z kesza w Multimedialnej (autom. log oc.pl)
Seen in
3 km
pl OP82HY Multimedialna (Traditional) 2015-04-02 10:00 / j_janus
Spotkanie w Mediatece
Dropped to
222 km
pl OP676A Śledzik dla pijaka (Traditional) 2014-11-16 12:00 / crazy_baby
Wywieziony do superowego wrocławskiego keszyka
Seen in
60 km
pl OP84ZE POGODA W GÓRACH (Traditional) 2014-11-09 12:00 / crazy_baby
spotkany i zabrany z kesza ściezki Baskidu Masłego, choć dokładnie nie pamietam z której skrzynki
Dropped to
21 km
pl OP7939 Leśnik wagabunda, globtroter, powsinoga (Own) 2014-09-23 12:00 / Marcello002
Dropped to
16 km
pl OP4C9B Współczesna Alchemia (Own) 2013-08-28 22:00 / Marcello002
Dipped in
0 km
pl OP6ED0 Stacyja Myslowitz (Other) 2013-08-28 21:02 / Marcello002 api icon
w keszyku Stacyja Myslowitz (autom. log oc.pl)
Dipped in
1 km
pl OP6EF8 Cmentarz Żydowski Modrzejów (Traditional) 2013-08-28 13:50 / Marcello002 api icon
w keszyku Cmentarz Żydowski Modrzejów (autom. log oc.pl)
Dipped in
0 km
pl OP0445 Trójkąt Trzech Cesarzy (Traditional) 2013-08-28 13:30 / Marcello002 api icon
w keszyku Trójkąt Trzech Cesarzy (autom. log oc.pl)
Dipped in
6 km
pl OP6ED6 Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza (Traditional) 2013-08-28 13:00 / Marcello002 api icon
w keszyku Szlak Rowerowy Dawnego Pogranicza (autom. log oc.pl)
Grabbed from
2013-08-28 11:00 / Marcello002 api icon
Zabrano z keszyka CH-2 (autom. log oc.pl)
Dropped to
2 km
pl OP5D48 CH-2 "Walcownia" (Other) 2013-06-09 12:00 / Buciek
Dipped in
16 km
pl OP6311 Wieża na Uthemannie (Multi) 2013-05-05 12:00 / Buciek
Grabbed from
2013-03-17 20:00 / Buciek
Dropped to
172 km
pl OP6269 Ciężki schron bojowy nr 71 (Multi) 2013-03-17 11:00 / Plebek
Dropped to
1 km
pl OP4B54 Fjordek Stracony (Own) 2013-03-12 12:30 / Plebek
Powędruje z Plebkiem na Śląsk :)
Grabbed from
2013-03-12 12:00 / Plebek
Dropped to
4 km
pl OP5B3C Fabryka Le ona All arta (Other) 2012-10-23 17:00 / hanu7
Kto zabierze mnie w dalszą podróż? :)
Grabbed from
2012-10-21 14:02 / hanu7
Pędzę dalej może znajdę mój kompas :)
Dropped to
6 km
pl 51.78078/19.45705 (Search geocaching.com) 2012-09-08 18:30 / morrison-1986
Troszkę sportu w tych klimatach
Grabbed from
2012-09-02 12:00 / morrison-1986
Złapany w szwalni. Przenosimy to Ministerstwo!
Grabbed from
2012-08-28 12:00 / Plebek
Dropped to
113 km
pl OP4B54 Fjordek Stracony (Own) 2012-07-21 20:00 / elvis7
Podrzucony do skrzyneczki
Dipped in
38 km
pl 52.24143/20.91417 (Search geocaching.com) 2012-07-19 12:01 / elvis7
Grabbed from
2012-07-19 12:00 / elvis7
Kret zaginął w akcji, więc postanowiłem go reaktywować. Nie miałem karabińczyka więc go lekko przerobiłem. W najbliższych dniach gdzieś wyląduje.
Grabbed from
2011-08-21 12:00 / Farrider
Skradziony w Tygielku ;)
 [Add_photo] [Edit_log] [Delete_log]
Seen in
24 km
pl OP20DA Geokwietnik lavinki (Own) 2011-08-02 12:00 / lavinka
Chwilowo u mnie w Żyrardowie, niedługo zabiorę go gdzieś na wycieczkę :)
Dropped to
0 km
pl OP0D5A Stara Cegielnia wśród pól (Traditional) 2011-07-24 12:00 / elvis7
Wrzucono. Ruszam w drogę :)
Showing items 31 - 1 (of 31) :: < [1] >
Made in Poland | by filips | xhtml + css | geokrety.org | contact | g+ | Report abuse | Terms of use | version:v1.10.34-36-g7668d55d