Open source item tracking for all geocaching platforms

GK type icon władca stada (Traditional) by rumcajs
Reference number
GKE8E8
Total distance
1647 km
Places visited
107
Born
7 years ago
Country track
(108)
Mission
This GeoKret doesn't have a special mission…
Found it? Log it!
Map

Caption: [Red flag] = start [Yellow flag] = trip points [Green flag] = recently seen


1 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce 3 tysiące w 10 lat!! (autom. log oc.pl)

0 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce MM - "Czuć" (V) (autom. log oc.pl)

0 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce MM - Plemię (Y) (autom. log oc.pl)

2 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce Lodz #5 - Cerkiew (autom. log oc.pl)

0 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce MM - Smok Shidy [L] (autom. log oc.pl)

231 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce Łódzkie rzeki - Stoczanka > Łódka (autom. log oc.pl)

11 km
1 year ago / KubaB08

Obecny przy zakładaniu kesza.

11 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce Wieża Ciśnień Ząbkowice Śląskie (autom. log oc.pl)

49 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce (M-51) Kościół św. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze (autom. log oc.pl)

0 km
1 year ago / KubaB08

w skrzynce Nysa Dawny Wielki Młyn (autom. log oc.pl)