Open source item tracking for all geocaching platforms

GK type icon GeoPazdan II (Traditional) by darasek
Reference number
GK10C85
Total distance
1893 km
Places visited
219
Born
5 years ago
Country track
(205) → (1) → (13)
Mission

Chcę zwiedzać Świat :)

Found it? Log it!
Map

Caption: [Red flag] = start [Yellow flag] = trip points [Green flag] = recently seen


0 km
5 years ago / darasek

w keszu Szachy na Szachtach - Bijąc w przelocie utrzymała Pion (autom. log oc.pl)

0 km
5 years ago / darasek

w keszu Szachy na Szachtach - Na linii przemiany (autom. log oc.pl)

0 km
5 years ago / darasek

w keszu Szachy na Szachtach - Przyszła Stara Baba, tej... (autom. log oc.pl)

107 km
5 years ago / darasek

w keszu Pałace i dwory Wielkopolski #137 - Dwór na Rudniczem (autom. log oc.pl)

12 km
5 years ago / darasek

w keszu Pomnik Powstańców (autom. log oc.pl)

1 km
5 years ago / darasek

w keszu Rudka (autom. log oc.pl)

0 km
5 years ago / darasek

w keszu W drodze powrotnej (autom. log oc.pl)

109 km
5 years ago / darasek

w keszu Mokradło (autom. log oc.pl)

16 km
5 years ago / darasek

w keszu A2 - MOP Krzyżowniki (autom. log oc.pl)

111 km
5 years ago / darasek

w keszu [WPN] Stacja Puszczykowo [luk50] (autom. log oc.pl)