Παρακολούθηση αντικειμένων ανοιχτού κώδικα για όλες τις πλατφόρμες geocaching

Συνεκδικασθείσες μας
πριν 2 χρόνια
Γλώσσα
Ρώσικα
Μετάλλια

firework1973 δημιούργησε 181 GeoKrety, το οποίο ταξίδεψε 511131 km.

firework1973 μετακινήθηκε 8389 GeoKrety σε συνολική απόσταση 818846 km.

Βραβεία