Παρακολούθηση αντικειμένων ανοιχτού κώδικα για όλες τις πλατφόρμες geocaching

Εικονίδιο τύπου GK Pearl (Παραδοσιακά) by Sergio79
Αριθμός αναφοράς
GKFBF6
Συνολική απόσταση
2082 km
Χώροι επισκέφθηκε
4
Δημιουργία
πριν 6 χρόνια
Χώρα τροχιάς
(4)
Αποστολή

ПЕРЕМЕСТИТЕ ЭТОГО ГЕОКРОТА В ДРУГОЙ ТАЙНИК!!! НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТМЕТИТЬ ЕГО ИЗЪЯТИЕ, А ЗАТЕМ РАЗМЕЩЕНИЕ В ДРУГОМ ТАЙНИКЕ НА САЙТЕ WWW.GEOKRETY.ORG

Βρέθηκε? Καταγράψατε!
Χάρτης

Λεζάντα: [Red flag] = εκκίνηση [Yellow flag] = σημεία ταξιδιού [Green flag] = πρόσφατα ιδωμένο


99 km
πριν 4 χρόνια / Вера

Из Кисловодска перебралась в Кабардино-Балкарию на Голубые озера... Красота!!!

1544 km
πριν 4 χρόνια / Misha
πριν 5 χρόνια / Misha

Забрали с Райка, поедет южнее.

439 km
πριν 6 χρόνια / Sergio79

Счастливого пути!

0 km
πριν 6 χρόνια / Sergio79

Геокрот родился в Санкт-Петербурге